Kazusa:RhizoBase:database:Bradyrhizobium japonicum USDA110

出典: KazusaWiki

  • Chromosome
NC_004463 [NC_004463]

Thanks to DBGET integrated database retrieval system, GenomeNet (Kyoto center)


個人用ツール
関連サービス